ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Διεκπεραίωση ατομικών υποθέσεων με διάφορους φορείς ( Εφορία, ΟΑΕΔ, κ.τ.λ. )

ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Διεκπεραίωση υποθέσεων σε φορείς του Δημοσίου ( Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α., κ.τ.λ. )

ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ίδρυση, Σύσταση, Διακοπή, Συγχώνευση, Μεταφορά έδρας εταιρείας, τήρηση βιβλίων Β', Γ' κατηγορίας κ.τ.λ.

ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Περάτωση υποθέσεων για αγρότες Ειδικού και Κανονικού καθεστώτος ( ΕΛΓΑ, Δ.Ο.Υ., κ.τ.λ. )

ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διεκπεραίωση υποθέσεων για κατοίκους του εξωτερικού ( Αλλαγή φορολογικής κατοικίας, φορολογικές δηλώσεις, κ.τ.λ. )

ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Ανάληψη διαδικασιών σχετικά με ζητήματα αλλοδαπών.

ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΚΟ

Παροχή Υπηρεσιών σε Οργανισμούς, Συλλόγους, Σωματεία μη κυβερνιτικών οργανισμών.