ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΟ VOUCHER ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 26.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΟ VOUCHER ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 26.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης voucher 29-64 ετών για 26.000 άνεργους.

Το πρόγραμμα αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου του 2016.

Στο νέο πρόγραμμα το 80 % του προϋπολογισμού κατευθύνεται για ενίσχυση των ανέργων και μόλις το 20 % στους φορείς.

Με το νέο σχεδιασμό  ο άνεργος θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500 ευρώ.

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα αφορά σε 8 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, ενέργεια, Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών, logistics κ.α και σε 43 ειδικότητες

Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 130 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για την επιλογή από τους ανέργους του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους.

Η επαγγελματική συμβουλευτική θα δίδεται με τη μορφή εξατομικευμένης παρέμβασης, αλλά και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης.

Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 6 συνεδρίες, εκ των οποίων, 2 από αυτές θα παρέχονται σε ομαδική βάση και σε ωφελούμενους με κοινά επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή κοινούς επαγγελματικούς στόχους.