Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ

Το προφίλ του γραφείου προβάλλει την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία. Στόχος της επιχείρησης είναι η φροντίδα του πελάτη όπου θα αντικατοπτρίζεται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σκοπός της επιχείρησης είναι η άμεση, έγκυρη και εχέμυθη εξυπηρέτηση.

Το κεντρικό γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ βρίσκεται στο δήμο Νάουσας, ενώ διαθέτει υποκατάστημα και στη Βέροια. Πέρα από την επίλυση των Λογιστικών & Φοροτεχνικών θεμάτων, το γραφείο ουσιαστικά αποτελεί ένα ιδιωτικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών με στόχο να καταστεί για όλους τους πολίτες ως κέντρο Πληροφοριών, Γνώσεων, Ενημέρωσης και άμεσης Οικονομικής εξυπηρέτησης.

Μέσα από την πολυετή εμπειρία που διαθέτουμε, φροντίζουμε πάντα να παρέχουμε πιστοποιημένες και ποιοτικές υπηρεσίες, με επίκεντρο πάνω από όλα τις ανάγκες των πελατών μας. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι μπορούν να μας εμπιστευθούν και να αισθανθούν ασφαλείς.

Επιδιώκουμε να έχουμε μακροχρόνιες σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας και να τους προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών με συνέπεια, ακεραιότητα και επαγγελματικότητα.


Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή ποιστοποιημένων βέλτιστων υπηρεσιών, με συνέπεια στη δουλειά μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Συνεχής και άμμεση ενημέρωση των πελατών με ενημερωτικά sms & e - mail.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες μας να είναι προσαρμοσμένες στην οικονομική περίοδο που διανύουμε.


Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται όσο το δυνατό άμεσα και έγκαιρα. Φροντίζουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και δίκαιοι απέναντί τους, να γινόμαστε κατανοητοί και πάντα να μιλάμε με ειλικρίνεια.

Ως επιχείρηση διαθέτουμε σιγουριά σε ότι κάνουμε. Οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής είναι η Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων, η Σύνταξη φακέλων προγραμμάτων, οι Φορολογικές Δηλώσεις, η Παροχή Υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί...

Το γραφείο στελεχώνεται από αξιόπιστους εσωτερικούς συνεργάτες, με συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, προσηλωμένους στη διασφάλιση των συμφερόντων σας.


ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Λογιστικά Θέματα 100%
Φοροτεχνικά Θέματα 100%
Σύνταξη Φακέλων Προγραμμάτων 100%
Προγράμματα Αγροτών 100%
Ασφάλειες 100%