18 έως 26 Οκτωβρίου η πληρωμή της ΄γ δόσης του Οικογενειακού Επιδόματος από τον ΟΓΑ.

18 έως 26 Οκτωβρίου η πληρωμή της ΄γ δόσης του Οικογενειακού Επιδόματος από τον ΟΓΑ.

Μεταξύ 18 έως 26 Οκτωβρίου θα καταβληθεί το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ (Α21).

Στόχος είναι να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτούντων έτσι ώστε η γ΄δόση να μην έχει εκκρεμότητες.

Για όσους δικαιούχους δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση Α21 μπορούν έως και 15 Ιανουαρίου 2017 που είναι και η καταλυτική ημερομηνία να το πράξουν.

                                                         

Υποβολή στο ΙΚΕΠ-Λογιστικό Γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ  Ερμού 35, Κοπανός. Τηλέφωνο 233242888

Κόστος Υπηρεσίας 10 ευρώ