1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

Από σήμερα οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για ένταξη στο Ειδικό Τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ. Δικαίωμα υποβολής έχουν οι δικαιούχοι του προγράμματος αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης  αλλά και όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις αλλά δεν ωφελήθηκαν, λόγω προτεραιότητας.


           Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, προβλέπεται η δωρεάν παροχή συνολικά 6 κυβικών μέτρων νερού το τρίμηνο σε κάθε οικογένεια με δύο μέλη για ένα χρόνο. Έτσι, οι τετραμελείς οικογένειες θα λαμβάνουν συνολικά 12 κυβικά μέτρα νερό το τρίμηνο. Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτονται όλες οι βασικές καταναλώσεις (πόση, μαγείρεμα, προσωπική καθαριότητα), δηλαδή το κόστος της πρώτης κλίμακας του τιμολογίου της EΥΔΑΠ.


          Παράλληλα με τη δυνατότητα για δωρεάν νερό θα δοθεί η δυνατότητα για ρυθμίσεις παλαιότερων οφειλών.