Υποβολή δηλώσεων για το Κοινωνικό Μέρισμα από το ΙΚΕΠ-Λογιστικό γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ

Υποβολή δηλώσεων για το Κοινωνικό Μέρισμα από το ΙΚΕΠ-Λογιστικό γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ

Έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2017.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο με τους κωδικούς TAXISnet και τον ΑΜΚΑ.

Βασικό κριτήριο για το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης είναι το φορολογητέο εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις του 2016.

Επικοινωνήστε άμεσα με το γραφείο μας για την κατάλληλη ενημέρωση και προετοιμασία.

Τηλ. Επικοινωνίας 2332042000/42888