ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Από τις 15 Δεκεμβρίου όσοι φορολογούμενοι δεν εξοφλήσουν ή δεν ρυθμίσουν τις νέες  ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα (το οποίο αναγράφεται παρακάτω) χάνουν την ρύθμιση των 100 δόσεων.

Γενικά αυτό το οποίο θα ισχύσει είναι το εξής:

  • Από 15/12/2015 έως τις 30/6/2016 η προθεσμία καταβολής ή ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που καθίσταται ληξιπρόθεσμη η οφειλή  και σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 1/7/2016 μέχρι τις 31/12/2017.
  • Επιπλέον, από την 1η. 1.2017 μέχρι τις 31.12.2017, η ρύθμιση απόλλυται ανεξάρτητα από προθεσμίες καταβολής, σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.
  • Η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι νέες οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης ή υπάγονται σε ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται πριν τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
  • ​​Εάν το συνολικό ύφος των οφειλών, νέων και εντός ρύθμισης, υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνον εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται μέχρι τις 31.12.2015, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης.

Όλα τα παραπάνω πρόκειται να ισχύσουν για οφειλές που η νόμιμη καταβολή τους λήγει μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2015.

Παράδειγμα: Αν κάποιος δεν έχει πληρώσει μια δόση ΕΝΦΙΑ του Νοεμβρίου και συνεχίζει μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2015 να την οφείλει τότε είτε την καταβάλει έως 31 Δεκεμβρίου 2015 είτε υποβάλει αίτηση για την πάγια ρύθμιση του συνολικού ΕΝΦΙΑ.

Για περαιτέρω ενημέρωση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΙΚΕΠ-Λογιστικό Γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ

Τηλ. 2332042888