ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΑΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΑΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Μέχρι 30 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των ενστάσεων για όσες αιτήσεις επανεξετάστηκαν και εγκρίνονται αλλά και όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και απορρίπτονται οριστικά.

Ο αριθμός των ενστάσεων για την κάρτα αλληλεγγύης ανέρχεται στις 6.500 και η τόσο μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις της κυρίας Φωτίου, στον μη ηλεκτρονικό έλεγχο των δικαιολογητικών των ενστάσεων.