Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» Έως 30 Σεπτεμβρίου μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» Έως 30 Σεπτεμβρίου μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν την δυνατότητα οι δανειολήπτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» για δάνεια όλων των κατηγοριών που να συνδέονται με την πρώτη κατοικία.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τα νοικοκυριά τα οποία επλήγησαν από την πανδημία προσφέρει εννεάμηνη επιδότηση, η οποία καθορίζεται κλιμακωτά λαμβανομένων υπόψη αντικειμενικών κριτήριων, όπως τα εισοδήματα, το ύψος της περιουσίας, κινητής και ακίνητης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκε το εισόδημά τους, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκαν τα έσοδά τους, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και έχουν λάβει ενίσχυση, άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση
με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι για τους ενδιαφερομένους να συναινέσουν στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού τους απορρήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. ΙΚΕΠ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ Ερμού 35 Κοπανός

Τηλ. Επικοινωνίας: 2332042000/42888