Νέο Leader μέσα στο α΄εξάμηνο του 2016 που θα αφορά επιχειρήσεις, αγρότες και ανέργους

Νέο Leader μέσα στο α΄εξάμηνο του 2016 που θα αφορά επιχειρήσεις, αγρότες και ανέργους

Μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2016 αναμένεται νέο πρόγραμμα leader και θα αφορά επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν ξεκίνημα ή να εκσυγχρονίσουν τις ήδη υφιστάμενες που δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισµό, την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία και τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές της χώρας καθώς επίσης αγρότες αλλά και ανέργους.

Έχει ξεκινήσει ήδη η διαβούλευση για την έγκριση µέχρι και 50 στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στις οποίες θα συμμετέχουν Δήµοι και Τοπικές Κοινότητες µέχρι 15.000 κατοίκους, ενώ προτεραιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις θα έχουν οι αγρότες, άνεργοι και οι γυναίκες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Leader που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα επιδοτούνται επενδύσεις προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ.