Λήγει η προθεσμία του κτηματολογίου – έως 11 Οκτωβρίου η υποβολή

Λήγει η προθεσμία του κτηματολογίου – έως 11 Οκτωβρίου η υποβολή

Δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για τον Δήμο Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας.

Όσοι δεν έχουν προβεί σε δήλωση κτηματολογίου μπορούν έως τις 11 Οκτωβρίου να υποβάλλουν χωρίς να έχουν κυρώσεις.

Επισημαίνεται επίσης ότι το κτηματολόγιο είναι διαδικασία υποχρεωτική σε  όλους τους πολίτες που κατέχουν ακίνητη περιουσία καθώς όσα ακίνητα δεν δηλωθούν κατά την κτηματογράφηση θα καταγραφούν στις  Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Άρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως  τις 11η Οκτωβρίου, για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Συμβόλαιο Απόκτησης Περιουσίας (Απλή Φωτοτυπία)
  2. Πιστοποιητικό Μεταγραφής Υποθηκοφυλακείου (Απλή Φωτοτυπία)
  3. Τοπογραφικό για όπου υπάρχει κτίσμα
  4. Άδεια Οικοδόμησης για κάθε νέο κτίσμα σε οικόπεδο
  5. Απλό Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  6. Ε9 
  7. Έγγραφο που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ