Κοινωνικός τουρισμός ΟΑΕΔ 2019-2020-Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Κοινωνικός τουρισμός ΟΑΕΔ 2019-2020-Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν στην σελίδα του ΟΑΕΔ τα προσωρινά αποτελέσματα των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.

                Οι δικαιούχοι που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων από τις 17/7 έως και τις 19/07. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.