ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΑΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 12.000 ΕΥΡΏ

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΑΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 12.000 ΕΥΡΏ

Διάταξη με την οποία θα παρατείνεται, για ένα έτος ακόμη, το δικαίωμα της παροχής πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ, θα φέρει σύντομα το υπουργείο Εργασίας.