Ανοικτή η υποβολή αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης έως τις 2 Απριλίου 2018

Ανοικτή η υποβολή αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης έως τις 2 Απριλίου 2018

Έως και τις 2 Απριλίου 2018 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τα Σχέδια Βελτίωσης.

            Τα Σχέδια Βελτίωσης πρόκειται να βοηθήσουν σημαντικά τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα με έμφαση τους νέους αγρότες δίνοντας  προτεραιότητα τους κλάδους της κτηνοτροφίας και ιδίως της αιγοπροβατοτροφίας, των οπωροκηπευτικών, των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και των ανθεκτικών καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.

            Οι επιλέξιμοι υποψήφια θα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους
 • Να έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2017
 • Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού
 • Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών ως επαγγελματίες Αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί
 • Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση)τα 8.000 ευρώ (περίπου 12 στρ με δέντρα σε παραγωγική ηλικία), σύμφωνα με τη δήλωση ΟΣΔΕ 2017

 

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι δαπάνες που αφορούν:

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών
 • Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου
 • Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί  από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ
 • Η εγκατάσταση εξοπλισμού χρήσης ΑΠΕ

Στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης.

                    Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 60% για κατοίκους ορεινών περιοχών ή για νέους αγρότες και σε 50 % για τους υπόλοιπους υποψηφίους.