Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ανοίγει και διευρύνεται δίνοντας ανάσα σε πολλές ομάδες καταναλωτών.  Όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση μέσω της Η.ΔΙ.ΚΑ. www.idika.gr από τις 15 Φεβρουαρίου προκειμένου να ελεγχθεί εάν πληρούν τα κριτήρια και τις διαδικασίες βάσει του νέου ΚΟΤ. Την ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν και όσοι είναι δικαιούχοι του ειδικού Τιμολογίου Πολυτέκνων (ΓΤ). Εάν δεν υποβάλλουν αίτηση έως τις 30 Απριλίου θα βρεθούν εκτός Κοινωνικού Τιμολογίου.

 Πλέον θα υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων:

α. Κατηγορία ΚΟΤ  Ά : Εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

β. Κατηγορία ΚΟΤ ΄Β : Εντάσσονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Εισοδηματικά κριτήρια: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 9.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος έως 13.500 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη έως 15.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη έως 18.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη έως 24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογενειακή με πέντε ανήλικα μέλη έως 27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67 % και άνω τα παρακάτω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ΄οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ  και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για τα νοικοκυριά που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67 % και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ΄οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωής τους.

  1. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία με συνολική φορολογητέα αξία έως 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό , προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος έως 180.000 ευρώ ανώτατο όριο.
  2. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις φόρου πολυτέλειας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, ή τη σύζυγό του με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομα του ή της συζύγου του.

Επιπλέον οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός 1 μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασης της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.

 

ΙΚΕΠ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ

ΕΡΜΟΥ 35, ΚΟΠΑΝΟΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΗΛ. 2332042000/42888